professional-valuation-nlProfessionele waardebepaling

Wie zich bezighoudt met de koop, verkoop of financiering van een bedrijf, of van bedrijfsactiviteiten, moet zich in de eerste plaats afvragen wat de toegevoegde waarde ervan is en niet wat het kost. Voor een combinatie van mensen en middelen is de toekomst bepalend voor de actuele waarde. En niet het verleden! Waarde en kostprijs kunnen elkaar immers aardig ontlopen!

De kostprijs bijvoorbeeld van een schilderij van Rembrandt staat niet in verhouding tot de prijs die de meeste mensen bereid zijn ervoor te betalen. Waarom betalen mensen dan zo’n hoge prijs? Omdat zij er vanuit gaan op de één of andere manier in de toekomst te kunnen gaan genieten van (de nóg hogere opbrengst van?) zo’n schilderij. Aan deze verwachting kennen zij waarde toe waarvoor zij een bepaalde prijs willen betalen. De verwachting van de een zal hoger gespannen zijn dan die van de ander en dus zullen verschillende mensen het schilderij verschillend waarderen. Lees: een verschillende prijs ervoor betalen. Waardering – de grondslag om tot een prijs te komen – is een subjectief begrip.

Wat voor een schilderij geldt, gaat ook op voor een bedrijf of bedrijfsactiviteiten. Vandaar dat verschillende partijen op verschillende waarden uitkomen. Het is dus van belang om de uitgangspunten die de waarde en prijs bepalen in kaart te brengen om tot een betrouwbare waarde- en prijsbepaling te komen.

Waardering

Waardering van bedrijven of bedrijfsactiviteiten kan op velerlei manieren geschieden. Wat de beste waarderingsmethode is, dient per bedrijf bekeken te worden. Het doel van de waardebepaling is van doorslaggevend belang voor de keuze van de waarderingsmethodiek. Vele in- en externe factoren zijn van invloed op de uitkomst van het waarderingsproces. Value Creation heeft hiervoor een eigen aanpak ontwikkeld.

Value Creator

Waardebepaling van de onderneming kan diverse doelen dienen. Te denken valt hierbij aan verkoop van de onderneming, beursgang, fusie, splitsing, liquidatie of doorstart. Afhankelijk van het doel waarvoor de waardering geschiedt, zal steeds gekeken moeten worden voor wie de onderneming de meeste waarde heeft en hoe deze inzichtelijk gemaakt kan worden. Met behulp van het proces Value Creator™ regisseert ons bedrijf voor u de waarde- en prijsbepaling van een bedrijf of bedrijfsactiviteit.

Verborgen waarde

Veel bedrijven hebben een verborgen waarde. De juiste combinatie van mensen en middelen biedt veelal meer én andere mogelijkheden dan welke voor de hand liggen. In sommige gevallen kan een kleine verandering in de configuratie van het bedrijf, fysiek of mentaal, al direct een waardevolle(re) toekomst creëren.

Een creatieve omschakeling in het voortbrengingsproces, kan een nieuw perspectief bieden voor nieuwe product-marktcombinaties. Deze extra waarde kan van groot belang zijn voor de continuïteit van een bedrijf, bij koop, dan wel verkoop. Het creëert een nieuwe lange termijn toekomst voor het bedrijf.

Tevens is het zoekgebied voor kopers of verkopers veel breder dan de voor de handliggende sectoren. Value Creator™ is het gestructureerde en tegelijkertijd creatieve proces, waarmee deze verborgen waarden geïdentificeerd en inzichtelijk gemaakt worden.

Value Creation

Value Creation biedt u geen standaard dienstverlening. Onderzoek, analyse en dialoog met u, vormen de bouwstenen voor een succesvolle waardering van uw bedrijf. Een Registered Valuator (RV) van Value Creation zal u op professionele wijze door dit proces heen leiden.

Indien u meer informatie wenst, kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Vanzelfsprekend kunt u hierbij rekenen op volledige vertrouwelijkheid en discretie van onze kant.

Wilt u weten wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen ?

Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Vertrouwelijkheid en discretie zijn vanzelfsprekend volledig gewaarborgd.