Professionele waardebepaling

Wie zich bezighoudt met de koop, verkoop of financiering van een bedrijf, of van bedrijfsactiviteiten, moet zich in de eerste plaats afvragen wat de toegevoegde waarde ervan is en niet wat het kost. Voor een combinatie van mensen en middelen is de toekomst bepalend voor de actuele waarde. En niet het verleden! Waarde en kostprijs kunnen elkaar immers aardig ontlopen!

De kostprijs bijvoorbeeld van een schilderij van Rembrandt staat niet in verhouding tot de prijs die de meeste mensen bereid zijn ervoor te betalen. Waarom betalen mensen dan zo’n hoge prijs? Omdat zij er vanuit gaan op de één of andere manier in de toekomst te kunnen gaan genieten van (de nóg hogere opbrengst van?) zo’n schilderij. Aan deze verwachting kennen zij waarde toe waarvoor zij een bepaalde prijs willen betalen. De verwachting van de een zal hoger gespannen zijn dan die van de ander en dus zullen verschillende mensen het schilderij verschillend waarderen. Lees: een verschillende prijs ervoor betalen. Waardering – de grondslag om tot een prijs te komen – is een subjectief begrip.

Wat voor een schilderij geldt, gaat ook op voor een bedrijf of bedrijfsactiviteiten. Vandaar dat verschillende partijen op verschillende waarden uitkomen. Het is dus van belang om de uitgangspunten die de waarde en prijs bepalen in kaart te brengen om tot een betrouwbare waarde- en prijsbepaling te komen.

Lees meer

Fusies en overnames

Fusies en overnames, ofwel het kopen of verkopen van bedrijven of bedrijfsactiviteiten, zijn vaak gecompliceerde processen. Veel bedrijven hebben geen of weinig kennis van of ervaring met de problematiek rondom dit soort transacties en hulp van buitenaf is in die gevallen geen overbodige luxe.

Maar zelfs indien de nodige kennis van en ervaring met het sluiten van dit type transacties binnen het bedrijf aanwezig is, blijkt het veelal erg nuttig te zijn om iemand van buiten de organisatie aan te trekken. Een buitenstaander die voldoende afstand kan nemen van het bedrijf, met gedegen kennis en ervaring en die onafhankelijk kan adviseren, blijkt vaak een katalyserende functie te kunnen vervullen in het gecompliceerde transactieproces.

Lees meer

Wilt u weten wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen ?

Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Vertrouwelijkheid en discretie zijn vanzelfsprekend volledig gewaarborgd.