Fusies & overnames

Fusies en overnames, ofwel het kopen of verkopen van bedrijven of bedrijfsactiviteiten, zijn vaak gecompliceerde processen. Veel bedrijven hebben geen of weinig kennis van of ervaring met de problematiek rondom dit soort transacties en hulp van buitenaf is in die gevallen geen overbodige luxe.

Maar zelfs indien de nodige kennis van en ervaring met het sluiten van dit type transacties binnen het bedrijf aanwezig is, blijkt het veelal erg nuttig te zijn om iemand van buiten de organisatie aan te trekken. Een buitenstaander die voldoende afstand kan nemen van het bedrijf, met gedegen kennis en ervaring en die onafhankelijk kan adviseren, blijkt vaak een katalyserende functie te kunnen vervullen in het gecompliceerde transactieproces.

Ingeval van koop of verkoop van bedrijven of bedrijfsactiviteiten passeren vele vragen de revue.

Verkopen: aan wie?

Wegens een gebrek aan schaalgrootte, ontbreken van de geschikte opvolger, of om welke reden dan ook? Voor wie is het bedrijf van waarde en wie onderkent de meeste waarde? Een Nederlandse koper, internationale aansluiting, beursintroductie of verkoop aan het management?

verkopen: aan wie?

Kopen: wat precies?

Wegens een gebrek aan schaalgrootte, ontbreken van de geschikte opvolger, of om welke reden dan ook? Voor wie is het bedrijf van waarde en wie onderkent de meeste waarde? Een Nederlandse koper, internationale aansluiting, beursintroductie of verkoop aan het management?

kopen: wat precies?

Financieren: welke bronnen?

Nieuwe, vervangende of aanvullende financieringen voor een overname, uitkoop van aandeelhouder(s), investeringen of om bestaande rentekosten naar beneden te brengen. Wat is de invloed op de waarde? Welke bronnen moeten voor financiering worden aangeboord en hoe? Zijn het de banken, venture capital maatschappijen of de informal investors die u het beste van dienst kunnen zijn?

Fusies en overnames

Fusies en overnames, ofwel het kopen of verkopen van bedrijven of bedrijfsactiviteiten, zijn vaak gecompliceerde processen. Veel bedrijven hebben geen of weinig kennis van of ervaring met de problematiek rondom dit soort transacties en hulp van buitenaf is in die gevallen geen overbodige luxe.

Maar zelfs indien de nodige kennis van en ervaring met het sluiten van dit type transacties binnen het bedrijf aanwezig is, blijkt het veelal erg nuttig te zijn om iemand van buiten de organisatie aan te trekken. Een buitenstaander die voldoende afstand kan nemen van het bedrijf, met gedegen kennis en ervaring en die onafhankelijk kan adviseren, blijkt vaak een katalyserende functie te kunnen vervullen in het gecompliceerde transactieproces.

Value Creation

Value Creation vervult een regiefunctie in geval van koop of verkoop van bedrijf of bedrijfsactiviteit. Het succes van deze transacties is in grote mate afhankelijk van de interactie tussen de mensen die betrokken zijn bij het koop- of verkoopproces. De eigenaar/ondernemer vervult een actieve rol in deze processen. Het gaat erom de juiste mix van uw wensen en mogelijkheden in te brengen, op het juiste moment en bij de juiste partners.

Van het schrijven van het informatie memorandum, het zoeken van juiste koop- of verkoopkandidaten, het waarderen van het bedrijf of bedrijfsactiviteit, tot het zoeken van passende financiering, onze professionals begeleiden u van het begin tot het einde van de transactie en zelfs daarna. Hierbij kan geput worden uit jarenlange (inter-) nationale ervaring op het gebied van kopen en verkopen van bedrijven of bedrijfsactiviteiten, bedrijfswaardering en reconfiguratie van bedrijven.

Gebruikmakend van deze kennis en ervaring, alsmede van de nodige creativiteit, de durf om dingen anders aan te pakken dan gebruikelijk en het besef dat het uiteindelijke succes van mensen afhankelijk is, brengt Value Creation een succesvolle afronding van de transactie dichterbij.

Samen met u zoeken wij aldus een antwoord op voornoemde vragen en zullen wij de vele valkuilen, die op het pad liggen van koop of verkoop van een bedrijf of bedrijfsactiviteit, voor u inzichtelijk maken en helpen te omzeilen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Vanzelfsprekend kunt u hierbij rekenen op volledige vertrouwelijkheid en discretie van onze kant.

Wilt u weten wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen ?

Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Vertrouwelijkheid en discretie zijn vanzelfsprekend volledig gewaarborgd.